map-o-matic™ - Präfekturen Japans

en - de
Ziehe die Namen der Präfekturen an den richtigen Ort. Falls du richtig liegst, bleiben die Namen kleben, sonst springen sie zurück.
Kyūshū & Okinawa
Aichi
Akita
Aomori
Chiba
Chūbu
Chūgoku
Ehime
Fukui
Fukuoka
Fukushima
Gifu
Gunma
Hiroshima
Hokkaidō
Hyogo
Ibaraki
Ishikawa
Iwate
Kagawa
Kagoshima
Kanagawa
Kansai
Kantō
Kochi
Kumamoto
Kyoto
Mie
Miyagi
Miyazaki
Nagano
Nagasaki
Nara
Niigata
Ōita
Okayama
Okinawa
Osaka
Saga
Saitama
Shiga
Shikoku
Shimane
Shizuoka
Tochigi
Tōhoku
Tokushima
Tokyo
Tottori
Toyama
Wakayama
Yamagata
Yamaguchi
Yamanashi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bildquelle, Lizenz: public domain